Vytvoření mvn projektu webové aplikace pomocí Eclipse

Tutoriál, jak jednoduše vytvořit maven webový projekt v Eclipse.

Předpoklady:
  • Eclipse s pluginem M2Eclipse
  • (stáhnete v Eclipse Marketplace)
Z menu Eclipse vybereme:
File > New > Project
Otevře se okno Create a Maven Project
Okno Create a Maven Project

Vyhledáme Maven / Maven Project a stiskneme Next.

Otevře se okno Select project name and location
Okno Create a Maven Project

Ponecháme a stiskneme Next.

Pro vytvoření základního Java projektu můžeme přeskočit výběr archetypu zaškrtnutím Create a simple project (skip archetype selection). Bude tím přeskočen následující krok. Archetyp představuje vzor pro vytvoření projektu (lze vytvářet i vlastní archetypy). Nyní chceme webový (war) projekt, a proto volbu nepoužijeme a krok nepřeskočíme.

Otevře se okno Select an Archetype
Okno Create a Maven Project

Do pole Catalog vybereme All Catalogs a do Filter zadáme maven-archetype-webapp. Vyhledání artefaktu může chvíli trvat. Následně vybereme artefakt a stiskneme Next.

Otevře se okno New maven project
Okno Create a Maven Project

Do pole Group Id zadáváme typicky package a do Artefact Id zadáme název projektu. Nakonec stiskneme Finish.