Návody v češtině

Stránka obsahuje různé (zatím neutříděné) česky psané návody a články z oblasti programování. Je určena pro rychlé a snadné seznámení s určitými technologiemi či postupy v češtině. Programátor se dnes bez angličtiny neobejde a měl by jako hlavní zdroj využívat oficiální dokumentaci, ale občas se může hodit něco česky psaného pro snadnější pochopení bez toho, aby se člověk topil v cizojazyčném textu s komplikovanou terminologii.

Texty jsou psané česky s výjimkou některých termínů. Je to z toho důvodu, že jsou zaběhlé v programátorském slangu, typické pro danou technologii (často se hodí jako klíčové slovo pro dohledání dalších zdrojů) nebo jsem prostě nenašel vhodný ekvivalent v češtině.

Návody: